NorGuard System - Modell Logic NW-4 W/T

NorGuard Logic NW-4 W/T er en videreutviklet modell med basis i de samme funksjoner som i vår gamle og gode Nor-Vannvakt NV-1 produsert siden 1980. Denne modellen er nå utvidet med flere ønskede tilleggsfunksjoner og moderne elektronikk. Overvåker nå også temperatur.

Detekterer vannlekkasjer og kan stenge vanntilførsel.

FUNKSJONER/TILKOBLINGER
24V DC/AC kraftforsyning via separat skilletrafo
Strømforbruk 100 mA. Intern 1,0AT sikring på kretskortet
Forsinket alarm ved lysblink
Automatisk gjeninnkobling etter strømbrudd
12V DC batteribackup kan tilkobles
Potesialfri alarmkontakt Max 48V 1A vendbar NO/NC, felles for sonene
Manuell reset, fjernavstilling fra SD anlegg eller autoreset på kretskortet
Dipswitcher for valg NO/NC funksjon for manøver rele og alarm rele samt autoreset.
Standard 1 soner for vannvarsling og 1 for temperatur, programmert 25°C, kan spesifiseres.
Utvidet versjon med 3 soner for vannvarsling.
Inntil en G1 + 5 G2 vannsensorer totalt pr sone. Feil ved kabel eller G1 varsles automatisk. G2 må tilkobles testknapp på endepunkt for test av sløyfe/sone.
Coax kabler RG59 75 ohm med sikre bajonettforbindelser som kan forsegles for vannvaktsoner. Testknapp kan tilkobles på ender, eller tilbakeføres til tavle. To eller flerpars vanlig kabel for temperaturføler eller gassføler. Gassføler ikke tilgjengelig pt.
Diodelampe for drift, 4 diodelamper varsler feil i respektiv sone. Reset knapp for tilbakestilling etter feil. Blinkende signal før kvittering, fast signal til feil er borte
Utgangsrele m/potensialfri manøverkontakt, vekselkontakt Max 230V 2A, vendbar NO/NC.
Feilvarsel via manøverkontakt max 48V 1A, NO/NC. NO varsler ved ved strømbrudd.
Summer kan tilkobles separat

Solide og stabile følere videreutviklet siden 1980, nå med enda flere EMC komponenter. Spesialfølere med tette innstøpte kabler. Spesialfølere tilpasses ulike formål som varsling på punkter på rør, eller regnfølere med varme element for åpning av luker etc.

EMC testet og CE merket

Brosjyre
Koblingsskjema
Montasje og test

Kontakt oss

Gi en kort beskrivelse på din henvendelsen.