Aktuelt

Magnetfilter eller ViraPlus eller ViraClean?

ViraPlus Magnet

Vi tilbyr ofte ViraPlus Magnet, mikroboble- og smussutskiller som et alternativ til kun mikrobobleutskillere. Dette er en kostnadseffektiv kombinasjon som løser både luft- og smussproblemene på en helt unik måte, og som oftest kan erstatter filter. Kostnad til kjøp og montering av magnetfilter bortfaller. Mindre montasjearbeid og enklere og riktigere anlegg for installatør og sluttbruker.

Ofte beskrives maskefilter som tar partikler større en maskene. Filtre går ofte fort tett til å begynne med, økende trykkfall/mindre vannmengde som resultat. Ofte blir filterets innmat tatt ut for å slippe disse problemer og vedlikehold. Dette medfører helt unødvendig slitasje på pumper og ventiler.  

Løsningen er ViraClean Magnet, med smussutskillingskammer og helt unike egenskaper til å fjerne smuss med partikkelstørrelser som aldri vil fanges opp i et filter. Store partikler som kan skade eller gjensette små ventiler, dyser etc. fjernes direkte, mindre partikler over tid. Smusset ledes ned og bort fra vannstrømmen uten økende trykkfall, tappes ut i bunnen etter behov.

Delstrømsfilter har vært noe brukt. Patroner er dyre i og må skiftes ofte til å begynne med. Delstrømmen må ofte anordnes med egen pumpe og stenge/innregulerings-ventil for å fungere. Disse ventiler vil kunne bli stilt om i ettertid så for stor delstrømsmengde kan bli resultatet med dertil forringet eller ødelagt luftefunksjon som resultat. Også her vil ViraPlus Magnet, i hovedvannstrømmen være riktigere og sannsynligvis billigere.

Teorien om at alt vannet etter hvert kommer forbi filteret kan neppe være helt riktig. 

Kun en liten andel av vannet vil hver gang passere filteret, og store partikler vil delvis komme inn først og filteret vil fort gå tett. Hovedvannstrømmen med mengder av både store og små partikler vil i beste fall passere pumper og ventiler mange ganger før de ledes inn i delstrømsfiltret, hvis de i det hele tatt noen gang vil bli med i delstrømmen. 

Følgene er igjen helt unødvendig slitasje på pumper og ventiler og kanskje allikevel blokkering av små ventiler dyser etc. Er det ikke økonomi til fullstrømsløsning, må man spørre seg om det er økonomi til delstrømsløsning som uansett koster mange penger og kan gi lite tilbake. Når det gjelder fjerning av mikrobobler gjelder det samme prinsippet. Kravet til teknisk løsning blir det samme og resultatet vil i de fleste tilfeller ikke bli tilfredsstillende med misfornøyde brukere og økte vedlikeholdsutgifter som resultat.

Løsningen er igjen ViraPlus Magnet, som er riktigere og sannsynligvis alltid en rimeligere løsning både på kort og lang sikt.. 

Hvis luftutskilling løses med vakuumavgasser, er alternativ er en separat smussutskiller, ViraClean Magnet istedenfor filter. Denne er riktignok dyrere en både maskefilter og delstrømsfilter når dimensjonen blir over DN 40, men det resultat du oppnår på fjerning av partikler, store partikler raskt, mindre partikler over tid, kan ikke sammenlignes. Dette får man igjen i form av god driftsøkonomi og mindre vedlikehold.

Hos oss i Nor-Shunt AS finner du smussutskillere med magnet som effektivt fjerner sirkulerende luft- og mikrobobler samt smuss.  Selv de meget små partiklene, fra 5µm (=0,005mm) blir avskilt og fjernet. En smussutskiller med magnet bistår også med oppsamling og utspyling av smusset mens anlegget er i drift. Våre smussutskillere med magnet har komplett leveringsprogram, egnet for ulike trykk og temperaturer.

I vårt produktsortiment vil du finne smussutskillere med magnet (magnetfilter) for forskjellige behov. 

ViraPlus Magnet

ViraClean Magnet

ViraFix Magnet

Du kan trygt benytte vår 40 år lange erfaring for å finne det magnetfilter som vil dekke dine behov best mulig. Vi setter pris på å dele vår fagkunnskap og trenger kun noen enkle stikkord fra deg for å kunne veilede deg til rett produkt.