prefabrikkerte (prefab) løsninger

Prefabrikkering er fremtiden.

Nor-Shunt® AS

Prefabrikkering og prefabrikkerte løsninger er ofte en betegnelse på komponenter fra bygningsdeler som blir fremstilt på fabrikker, slik at arbeidsmengden kan effektiviseres og reduseres.

Vi i Nor-Shunt AS har levert prefabrikkerte løsninger for VVS markedet i mer enn 40 år 
med den tydelige filosofien om høy kvalitet til fornuftige priser. Dette har resultert i en rekke samarbeid med ledende aktører i markedet.

Andelen prefab/prefabrikkerte løsninger er i sterk vekst.

I vårt sortiment finner du
• Shuntgrupper
• Samlestokker
• Pumper/pumpekretser
• Prefabrikkerte rørkretser
• Tekniske sentraler

Produktene over er de mest vanlige for oss, men vi lager i utgangspunktet det du trenger 
innenfor vannbårne systemer.
Dere har prosjektene og spesifikasjonene.
Vi hjelper dere i å gjennomføre og produsere etter disse krav og deres ønsker.

Nor-Shunt har lang erfaring med prefab/prefabrikkering og innehar god kompetanse, vi 
er løsningsorienterte og fleksible.

Vi gjør våre kunder i stand til å ta større jobber enn det de normalt har kapasitet til. Våre
kunder blir mindre avhengig av å få slippe tidlig inn i teknisk rom, da de f.eks.kan få en
ferdig teknisk sentral med alt utstyr ferdig tilpasset for inntransport når det endelig står
klart. Dette reduserer stress og timeforbruk på byggeplassen slik at man kan unngå å få
en ineffektiv produksjon. Reduserer behovet for å leie inn fremmed/ekstra personell for å
ta toppene.
Prefabrikkerte løsninger senker vår kunders risiko for feil og overforbruk av timer.

Hvorfor benytte prefabrikkerte løsninger?

• Prefabrikkert er økonomisk fordelaktig
• Styrker din kapasitet og inntjening
• Økt sikkerhet ved installasjon
• Forutsigbarhet på kostnader og tid
• Produsert etter design
• Minimalisere installasjonstiden på byggeplass
• Mindre avfall på byggeplass
• Færre leverandører å forholde seg til

Kontakt oss dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre prefabrikkerte (prefab) løsninger!