Aktuelt

Hvorfor du skal velge Nor-Shunt®

Gode produkter til vannbåren energi med lavt trykkfall og lavt energiforbruk.
Enkle løsninger som sparer montasjetid. Godt isolerte løsninger sparer energi og varmetap.
God design gir fine tekniske rom. Servicevennlige når tiden for vedlikehold kommer.
Fordelaktige løsninger for konsulent, entreprenør og byggherrer.


Nor-Shunt®FM Flexibel Minishunt Velger du Nor-Shunt®FM får du den mest optimale shuntløsning
med størst fleksibilitet og minste byggemål, lavt trykkfall pga mange kvs verdier og med leveringstid
helt ned til samme dag som bestilling ved 1-2 shuntgrupper. 1-2 uker på anlegg med mange enheter.
Seteventil med regulerbarhet bedre enn 1:100.


Nor-Shunt®MS Multi Shunt Uansett shuntventilfabrikat eller pumpevalg så kan vi bygge
shuntgrupper for dere med våre modulbaserte shuntsystemer, Nor-Shunt®MS, komplett med
termometre, målenipler og varmesperre, alt ferdig isolert. Systemer for alle typer anlegg, også for
kald retur. Utvendig bløder for å frostbeskytte varmebatterier som tillegg.
Dere sender bare shuntventilene til oss så bygger vi de i en komplett shuntgruppe som sendes til
dere i løpet av kort tid.


Prefabrikkerte shuntgrupper:

Et ferdig standard konsept
Kompakte bygge mål
Har Varmesperre/varmelås
Et gjennomprøvd system
Koblingsalternativer for nordiske forhold
Produsert i Norge
Har produsert shuntgrupper siden 1974

Hvorfor shuntgrupper:

Shuntgrupper fra Nor-Shunt er produsert i norge for nordiske forhold.
Det er dessverre fortsatt slik at 2 og 3-veisventiler monteres feil og dimensjoneres feil som gjør at
anleggene langt fra er problemfrie og optimale.
Vi har systematisert de forskjellige reguleringsoppgavene og benytter standardiserte løsninger og
koblingstyper som derigjennom reduserer feil mulighetene.

Mengderegulering gjøres best i en shuntgruppe. Mange tenker at ved mengderegulering så trenger vi
ikke shuntgrupper. Det er på mange måter veldig feil for mengderegulering har ikke forenklet
anleggene våre, snarere tvert imot. Kravene til dimensjonering og valg av løsninger er ikke gått ned,
men opp.
Shuntgrupper er tidsbesparende, og øker sannsynligheten for at ting blir gjort riktig.

Org.nr. NO 983525172 MVA firmapost@nor-shunt.no Grenstølveien 16
Kontonr. 2801 06 12820Telefon: +47 37 19 68 804900 Tvedestrand
En shuntgruppe skal bestå av en 2-veis eller 3-veis shuntventil, varmesperre/varmelås, termometre,
nødvendige kortslutning, bløder, kapsling, isolasjon og merkeskilt.
Vi arkiverer alle våre leveranser så godt som mulig og har nær et 100% komplett arkiv helt tilbake til 1974.

Dette betyr at vi kan slå opp gamle ordre ved hjelp av anleggsnavn, anleggs sted og hjelpe til
med reservedeler og teknisk informasjon. Vi har mappa di!

En shuntgruppe har som oppgave å kontrollere temperatur reguleringen gjennom å presentere rett
temperatur i kretsen ut fra behovet i kretsen.
Ved mengde regulering skal både mengde og temperatur reguleres samtidig som gjør oppgaven enda
vanskeligere.
En shuntgruppe benyttes til å regulere, gulvvarme, Radiator, varmebatterier, kjølebatterier,
kombibatterier, kjøletak, fancoil, tørrkjølere etc.