Bærekraft

Hvordan vi i Nor-Shunt er bærekraftig

I Nor-Shunt er vi svært opptatt av å sette minst mulig miljø- og klimaavtrykk, og vi gjør derfor de tiltakene som er mulig for at både vi og kunden skal være mer bærekraftige. Det har blitt et stort fokus på redusering av avfall på byggeplasser, hvor prefabrikkerte komponenter kan utgjøre vesentlige miljøgevinster. For oss handler det om å tenke langsiktig.

Vi tar i bruk rør som er produsert i PPR, noe som gir mindre klima avtrykk og er dermed en mer bærekraftige løsning enn tradisjonelle rør. Det er fokus hos oss å benytter norske produsenter når vi produserer og bruker opp alt av materialer i den grad det er mulig. Kapper vi, tar vi vare på den gjenværende delen til neste prosjekt og reduserer med det materialsvinn. Vi kildesorterer alt avfall og bruker kun nødvendig emballasje som skal beskytte produktet under transport til kunden.

Reduserer kundenes energibruk

Alle våre prefabrikkerte løsninger av varme- og kjøleanlegg er utviklet for at din bedrift skal være mer bærekraftig. Komponentene våre har en integrert varmesperre, noe som er viktig for å hindre dobbel sirkulasjon grunnet termisk oppdrift. Dette er en av de største energityvene i slike anlegg og våre shuntgrupper har derfor varmesperre for å spare energi.

Prefabrikkering er et bærekraftig valg for din bedrift

Ved å velge en prefabrikkert løsning fra Nor-Shunt fremfor å sette deler sammen selv, kan gi en rekke fordeler for din bedrift. Leveransen blir levert i så få deler som mulig og vi kan montere slik at alt er klart til bruk. Det kan spare deg for ansatte på jobb, kjøring til og fra en rekke ganger og ikke minst tid. Skulle du selv satt sammen løsningen, kunne det ført til feilbestillinger og det hadde blitt mer materialsvinn ettersom dere kanskje ikke hadde hatt behov for avkappet, noe vi i Nor-Shunt legger til side til neste prosjekt. Hvis du på sikt trenger reservedeler eller utskifting av deler har vi historikk- og anleggsmapper på alle våre leveranser. Det er noe som gjør det mulig for oss å finne riktige opplysninger for å produsere eller reparere akkurat den delen dere trenger!