Aktuelt

Kombiner vakuumavgasser med Smussutskiller med Magnet – Du har et vannbehandlingsanlegg

ViraClean, vakuumavgasser med Smussutskiller med Magnet

Smussutskiller med Magnet(ViraClean Magnet) eller kombinert mikroboble og smussutskiller med Magnet(ViraPlus Magnet) i fullstrøm kombinert med vakuumavgasser fjerner man smuss ned til 5u(0,005mm) og luftinnholdet reduseres gjennom avgassing ved til under 2 ml/l O2.

PH kontrolleres og justeres. Kontrolleres billig og enkelt med lakmuspapir eller PH-måler. Det finnes enkle kjemikalie pakker som kan doseres inn via by-pass løsning. Påfylles nytt råvann betyr dette lekkasjer som bør finnes og tettes framfor å montere andre kostbare tekniske løsninger for å kompensere for dårlig vannkvalitet på grunn av et utett anlegg.

Når man har et oksygenfritt stålrørsystem vil PH verdien normalt stabilisere seg på ca 8,5.

Hvorfor vakuumavgasser?

Helautomatisk vakuumavgasser til varme-, kjøle- og prosessanlegg. Takket være fullstendig elektronisk styring har vakuumavgasseren veldig mange muligheter for avlesning av system-, feil- og historikk informasjon.


Når bør man bruke?

 • 1.Ved anlegg med mange forgreninger og små vannmengder.
 • 2.Ved små temperaturforskjeller mellom tur- og returvann som f.eks. kjøleanlegg. En vakuumavgasser er ikke like avhengig av trykk og temperatur som en mekanisk mikrobobleutskiller.
 • 3.Når en vanlig mikrobobleutskiller av praktiske grunner ikke kan monteres på anlegget. En Vakuumavgasser kan tilkobles over alt i et anlegg.
 • 4.Når den statiske høyden over det varmeste punktet overskrider den kritiske høyden for en mikrobobleutskiller


Fordeler med Vakuumavgasser fra Nor-Shunt AS

 • Fjerner oppløste gasser i væskesystemet og gjør vannet absorbativt.
 • Absorberende væske sørger for å avlufte luftlommer ute i anlegget.
 • Plug & Play og meget enkel innstilling.
 • Hurtig avlufting før innregulering og overlevering av anlegget.
 • Sparer energi også til drift takket være SmartSwitch.
 • Automatisk avgassing og fylling som opprettholder trykket på ønsket nivå.
 • Sikrer mot uønsket etterfylling gjennom programmering.
 • ·Ideell for lavtemperatursystemer, slik som varmepumpesystemer og gulvvarmeanlegg.
 • Et bredt sortiment for ulike bygg og anleggsstørrelser.
 • Fungerer problemfritt i kombinasjon med de fleste ekspansjonssystemer.
 • Modbus

Varierende mengde

I anlegg med varierende mengder i primærside og til dels i sekundærside gir store utfordringer rundt avluftning og smussutskilling, da sirkulert mengde i alt for stor grad er for liten i store deler av året. En god mikrobobleutskiller og smussutskiller med Magnet fjerner ca 90% av all fri luft og smuss på det stedet den er montert etter 30 fullstrøms passeringer. Det som skjer inne i en mikrobobleustskiller er at hastigheten senkes og luft får muligheten til å stige opp.(er der et kammer under vannstrømmen vil smuss her synke ned)

Dersom vannhastigheten blir veldig lav ute i anlegget vil det samme kunne skje i rørene, gulvarmesløyfene, radiatorene, batteriene etc. Da får man luftlommer og smuss som ligger ute i anlegget som ikke utskilleren klarer å få tak i. Dette vil forstyrre og skade anlegget. Det er derfor viktig å sørge for at god sirkulasjonen opprettholdes så mye som mulig for at det skal være mulig å fjerne luft og smuss.

En forutsetning for alle varme/kjøleanlegg er at de blir riktig innregulert og ordentlig avluftet.

For å klare å fjerne luft og smuss må man ha god sirkulasjon.