Aktuelt

Kombiner vakuumavgasser med mikroboble og smussutskiller

Du har et vannbehandlingsanlegg

Smussutskiller med Magnet eller kombinert mikroboble og smussutskiller med Magnet i fullstrøm kombinert med vakuumavgasser fjerner man smuss ned til 5u(0,005mm) og luftinnholdet reduseres gjennom avgassing ved – 0,9 bars undertrykk til under 2 ml/l O2.

PH kontrolleres og justeres. Kontrolleres billig og enkelt med lakmuspapir eller PH-måler. Det finnes enkle kjemikalie pakker som kan doseres inn via by-pass løsning. Påfylles nytt råvann betyr dette lekkasjer som bør finnes og tettes framfor å montere andre kostbare tekniske løsninger for å kompensere for dårlig vannkvalitet på grunn av et utett anlegg.

Når man har et oksygenfritt stålrørsystem vil PH verdien normalt stabilisere seg på ca. 8,5.