Prefabrikasjon

Vi har levert prefabrikkerte løsninger i mer enn 40 år.
• Shuntgrupper
• Samlestokker
• Pumper/pumpekretser
• Prefabrikkerte rørkretser
• Tekniske sentraler
Produktene over er de mest vanlige for oss, men vi lager i utgangspunktet det du trenger innenfor vannbårne systemer.

Dere har prosjektene og spesifikasjonene.
Vi hjelper dere i å gjennomføre og produsere etter disse krav og deres ønsker.

Hvorfor benytte prefabrikkerte løsninger?
• Prefabrikkert er økonomisk fordelaktig
• Styrker din kapasitet og inntjening.
• Økt sikkerhet ved installasjon.
• Forutsigbarhet på kostnader og tid.
• Produsert etter design
• Minimalisere installasjonstiden på byggeplass
• Mindre avfall på byggeplass
• Bare en leverandør å forholde seg til.

Komplett sentral med 2 stk. varmepumper og kobling av både varm og kald side

Vekslerrigg

 

 

 

 

 

 

 

 

Shuntgrupper for Johan Sverderup

Teknisk sentral for både varm og kald side av varmepumper med pumpekretser, hovedpumper, akkumuleringstank, Smussutskiller med Magnet(ViraClean Magnet) Vakuumavgasser (ViraDeg, V4),samlestokk og shuntgrupper med varmelås.

 

 

 

 

Teknisk sentral, bestående av shuntgrupper med varmelås, pumpekrets, samlestokk, Vakuumavgasser og smussustkiller med Magnet levert på ramme som en enhet.

 

 

 

 

Pumpekrets med hovedpumper, toppavlufter, rørkobling, Vakuumavgasser og Smussutskiller med Magnet (ViraClean Magnet).

 

 

 

Teknisk sentral med pumpekrets, hovedpumper, Mikroboble og Smussutskiller med Magnet(ViraPlus Magnet) Vakuumavgasser (V4-R),samlestokk og shuntgrupper med varmelås.

Kontakt oss

Gi en kort beskrivelse på din henvendelsen.