Prefabrikasjon

Fordeler ved å benytte seg av prefabrikkerte løsninger

Prefabrikasjon er en prosess innen bygg- og konstruksjonsindustrien der et komponent blir produsert og fremstilt på fabrikk. Etter produksjon transporteres det til byggeplassen som en ferdig produsert komponent. Å velge en prefabrikkert løsning vil gi dere flere fordeler, inkludert mer forutsigbarhet, ressursbesparelser, redusert arbeidsmengde og kortere konstruksjonstid.

Hos Nor-Shunt blir våre prefabrikkerte løsninger for varme- og kjøleanlegg produsert under kontrollerte forhold hvor vi kjenner til delenes monteringskrav. Vi er derfor i stand til å produsere sikkert og effektivt, og sikrer med vår kunnskap at dere får levert en nøyaktig konstruksjon av høy kvalitet. I Nor-Shunt tilbyr vi en rekke gjennomprøvde og kvalitetssikrede prefabrikkerte standardløsninger, men skreddersyr også løsninger som oppfyller deres krav og behov. Har dere ikke fullstendige tegninger av systemet, besitter vi bred kompetanse når det gjelder å finne tekniske løsninger som fungerer for akkurat dere.

Kostnadseffektivt

Spar tid

Sikker og riktig intallasjon

Skreddersydd til ditt behov

Samle alt hos én leverandør

Reduser avfall og kapp

1. Kostnadseffektivt

Ved innkjøp av prefabrikkerte løsninger fra oss, kan dere være trygge på at prisen er avklart på forhånd. Dere vil vite eksakt hva det koster og når det er klart. Ved plassbygging går mye tid til bestilling av deler, venting og det kan være utfordrende å ha personell med riktig kompetanse på plass til rett tid. Man ser i større grad at tilfeldige avvik oppstår og samme oppgave blir løst forskjellig fra gang til gang. Å velge prefabrikkerte løsninger er derfor det økonomisk fordelaktige valget og kan spare dere for ressurser, redusere kostnader og forhindre materialsvinn.

2. Tidsbesparende

Ved å benytte dere av prefabrikkerte løsninger vil dere kunne minimere installasjons- og byggetid. En av fordelene er at komponentene kan produseres samtidig som byggeplassen blir klargjort, noe som kan redusere byggetiden betydelig. Som rørlegger sikrer du deg mer effektivitet ved å få levert et ferdig produkt. Dette minimerer mange kjøreturer for innkjøp av deler, ha ansatte med den riktige kompetansen på plass til en hver tid, behovet for å jobbe overtid og gjør det enklere å beregne tidshorisonten. I tillegg vil dere bruke mindre tid på innkjøp, produksjonsoppfølging, montering og evt. kjøring til og fra steder der installasjonen monteres.

3. Økt sikkerhet ved installasjon

Om dere benytter en prefabrikkert løsning, er det ikke nødvendig med inngående kunnskap om valg av produkt, dimensjonering og montering – det er det vi som tar oss av. Et prefabrikkert produkt skiller seg fra den tradisjonelle plassbygde metoden, hvor de fleste komponentene blir satt sammen på selve byggeplassen. Ved plassbygging kan man i større grad se tilfeldige avvik og samme oppgave bli løst forskjellig fra gang til gang. Våre produksjonsmedarbeidere kjenner delenes monteringskrav og elementet dere får levert blir produsert under kontrollerte og riktige forhold. Vi legger ned mye ressurser i prosjektering og planlegging, slik at dere får et sikkert og nøyaktig sluttprodukt av høy kvalitet.

4. Tilpasset ditt behov

Vi tilbyr en rekke prefabrikkerte standardløsninger som er nøye gjennomprøvd og kvalitetssikret. Det betyr dermed ikke at løsning og design er fastsatt – her vil dere, i samråd med oss, kunne utarbeide tegninger og underlag, slik at sluttresultatet fyller deres krav og ønsker. Må én del i et eksisterende system ersattes kan vi fremstille en skreddersydd komponent.

5. Færre leverandører å forholde seg til

Valget av et ferdig montert prefabrikkert produkt fremfor en rekke enkeltkomponenter gir deg muligheten til å forholde deg til færre leverandører. Dette minimerer også en rekke administrative oppgaver som telefonsamtaler, e-poster og mange små innkjøp av ulike deler. Overlat dette til oss i stedet, og du får bedre oversikt over prosjektet. Alle spørsmål om løsningen kan rettes til oss og om du om flere år trenger dokumentasjon, reservedeler eller hjelp med vedlikehold har vi historikk- og anleggsmapper på alle våre leveranser.

6. Mer bærekraftig

En prefabrikkert løsning blir levert som et ferdig produsert produkt. Dermed slipper dere unødvendig avfall og materialsvinn, slik det ofte blir dersom man skal produsere på byggeplassen. Har vi eksempelvis 1 meter med et rør, bruker vi den delen du trenger og sparer resten til videre prosjekter. Hos Nor-Shunt blir kapp og avfall redusert til et minimum og tatt hånd om i et kontrollert miljø og avfallet blir sortert og levert til et godkjent avfallsmottak. Det eneste avfallet du må ta hånd om etter levering, er kun de pakkematerialene som er nødvendig for å transportere det ferdige produktet.