Aktuelt

Varmesentral for shuntventiler

Ouman intelligent varmestyring som er en varmesentral som garanterer jevn romtemperatur

Større bygg og anlegg har ofte behov for å kunne regulere temperaturen i varmesentral med flere energikilder samtidig. En slik løsning gir både større reguleringsområde og raskere respons enn regulering med bare en energikilde. Det er viktig at du har et automatisk system som styrer kildene.

På større bygg er der ofte en egen automatikk entreprise som håndterer dette, men på de anlegg hvor det ikke er en slik entreprise og man ønsker en enkel automatikk kan vi hjelpe dere. Vi benytter da oftest Ouman utstyr, men kan også levere Siemens utstyr.

Ouman intelligent varmestyring 

Hos oss i Nor-Shunt AS finner du Ouman Intelligent som er en varmesentral som garanterer jevn romtemperatur og passer for de fleste sentrale vannbårne varmesystemer. Varmesentralen er kjent for å spare energi og du som forbruker oppnår både økonomiske, driftsmessige og miljømessige fordeler.

Flere fordeler med Ouman Intelligent

– Mange typer måling 

– En rekke alarm-funksjoner 

– Plug and play som passer til flere typer ventiler. 

– Integrert i våre shuntventiler på bestilling 

– GSM fjernbruk

Vi benytter gjerne Ouman EH800 på mindre bygg/systemer og Ouman S203 på større bygg/systemer

Ouman EH800 klimakompensator m/dig. årsur med 10 Nm motor.      

Leveransen omfatter:

Nettadapter, «Clamp on» turvannsføler(1,5m) og uteføler m/kabel(15m).

Max og min begrensning av turvannstemperaturen. 

Elektriker er i prinsippet unødvendig, krever kun stikkontakt

Regulator har enkle innstillinger, igangkjøring gjøres av kunde.

NB! 

For Gulvvarme bør det alltid monteres en termostat på turledning som bryter strømmen til sekundærpumpe om temperaturen blir for høy i forhold til hva utstyr og gulv tåler.

S203

Ouman S203 Regulator for 3 varmekurser(2 stk. varmekurser og 1 for tappevann).      

Leveransen omfatter:

 «Clamp on» turvannsføler og uteføler(TMO) i de nødvendige antall ut fra behovet i hvert enkelt tilfelle. Elektriker må legge strøm og kable følere etc.

Max og min begrensning av turvannstemperaturen. 

Regulator har enkle innstillinger, igangkjøring gjøres av kunde.

Passer for mange reguleringsoppgaver og har forhånds definerte program for:

Radiator, Gulvvarme og Tappevann