Shuntgrupper

Våre shuntgrupper løser alle reguleringsoppgaver på en elegant måte enten man snakker om konstante eller variable vannmengder. Mengderegulering gjøres best i en shuntgruppe!
Nor-Shunt® as har levert shuntgrupper siden 1974. Vi er markedsledere på prefabrikkerte shuntgrupper, og innehar all nødvendig kompetanse for å sikre at leveransen blir riktig teknisk og økonomisk utført. Nor-Shunt produktene er utviklet og produsert i Norge.

Fordelene med en prefabrikkert shuntgruppe er bla.:
– Lave kostnader
– Frigjør tid på byggeplass
– Kort produksjonstid
– Et kvalitetssikret system
– God merking

Nor-Shunt AS er spesialister på shuntgrupper
Kontakt oss derfor gjerne!

Vi bistår blant annet med:
· Nye shuntgrupper
· Oppgradering/ombygging av leverte shuntgrupper
· Rådgivning av shuntgruppe for ditt behov
· Reservedeler for en rekke shuntgrupper
· Service på stedet
· Service i eget verksted

Vi finner mappa di!
Vi har historikk og anleggsmapper på leveranser gjort siden dag en. Der hvor der er produksjonsnummer på gruppen er dette en referanse som vi kan benytte direkte til å finne disse opplysningene. Dersom man ikke har produksjonsnummer kan vi søke på anleggsnavn. Eller spesielle prosjekter innenfor et distrikt
Vi står alltid til tjeneste med veiledning i valg av systemløsninger og dimensjonering av våre shuntgrupper.
Ved å velge prefabrikkerte shuntgrupper sikrer man seg et godt teknisk og økonomisk system

Nor-Shunt FM

Vår egen shuntgruppe med egenkonstruert shuntventil og varmesperre

Den mest kompakte shuntgruppen i markedet.
Den unike konstruksjonen løser alle normale reguleringsoppgaver man finner i det nordiske markedet. Der er tatt frem 8 koblingsvarianter som dekker dette.
Shuntgruppe med dimensjon fra DN25 til DN65. Shuntgruppen håndterer både konstante og varierende mengder. Fjernvarme og varmepumpedrift ingen hindring.

Reguleringsventilen
Lineær karakteristikk med oppløsning bedre enn 1:100. Adaptere til forskjellige motorfabrikat eller solid aluminiumsbrakett for Joventa/Belimo motor med motorvarianter som passer for alle automatikk fabrikat.
Brakett og gir er lineær med lavt hysteresetap. Braketten har håndstyring som standard om ikke fjær tilbaketrekk er spesifisert.

Nor-Shunt FM har integrert varmesperre
Varmesperren på shuntgrupper er viktig for å hindre dobbelt sirkulasjon pga. termisk oppdrift, slik at f.eks. varmt vann blir blandet inn i sekundærsiden ved stengt ventil ved at varmt vann stiger opp på den ene siden av røret mens kaldt vann raser på den andre siden. Dette er en av de største energityvene i anleggene våre i dag.
OBS! Varmesperren er like viktig på kjøleanlegg av samme årsak som over.

Brosjyre
FDV
FDV pakkboks

Nor-Shunt MS

Nor-Shunt MS – Multi Shunt – Tilpasset alle ventilfabrikat

Shuntgrupper for alle typer varme og kjøleanlegg. Tilpasset for fjernvarme/kjøling og varmepumper. Sparer energi på minimum plass – Unik konstruksjon.

NOR-SHUNT MS
Den unike Multi-Shunten løser alle normale reguleringsoppgaver man finner i det nordiske markedet. Der er tatt frem 8 koblingsvarianter som dekker dette.
Dimensjon fra DN25 til DN150. Tilpasset alle ventilfabrikat. Shuntgruppen håndterer både konstante og varierende mengder.
Fjernvarme og varmepumpedrift ingen hindring

Reguleringsventilen:
I Nor-Shunt MS kan vi montere inn ventiler levert av andre, det være seg leverandør av ventilasjon aggregater, Siemens, Belimo, Johnson Control, Schneider Electric etc.
Det betyr at vi kan få tilsendt shuntventiler dere mottar fra andre entrepriser og montere de inn i vår shuntgruppe, eller at vi også kjøper dem inn da det er spesielle ønsker til fabrikat eller liknende.

Nor-Shunt MS har integrert varmesperre
Varmesperren er viktig for å hindre dobbelt sirkulasjon pga. termisk oppdrift, slik at f.eks. varmt vann blir blandet inn i sekundærsiden ved stengt ventil ved at varmt vann stiger opp på den ene siden av røret mens kaldt vann raser på den andre siden. Dette er en av de største energityvene i anleggene våre i dag.

OBS! Varmesperren på en shuntgruppe er like viktig på kjøleanlegg av samme årsak som over.

Brosjyre
FDV

Nor-Shunt MSE

Ny “Plugg and Play” Shuntgruppe

Nor-Shunt MSE – Multi Shunt med EPIV eller CCV Energi ventil

Nor-Shunt MSE
med elektronisk trykk uavhengig shuntventil
En helt ny serie shuntgrupper med EPIV to-veis shuntventil som ikke bare regulerer
temperaturen men også gir uavhengig innregulering av primærsiden. Ved bruk av CCV vil man få energimåling i tillegg.

Utbytte/spesial produksjon
Vi kan tilby utbytte shuntgrupper for alle gamle Nor-Shunt shuntgrupper enten direkte med dagens utgaver eller spesial produksjon av nye shuntgrupper som enkelt kan monteres inn på samme sted som den gamle med minimal tilpasning av eksisterende rørnett.

Vi kan på samme måte tilby utbytte shuntgrupper fra Siemens, Varishunt, Regelershunt, ABS, shuntmaster, TA også her kan det gjøres direkte med dagens Nor-Shunt modeller eller spesial produksjon av nye shuntgrupper som enkelt kan monteres inn på samme sted som den gamle med minimal tilpasning av eksisterende rørnett.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen til å ta kontakt med oss i Nor-Shunt AS dersom du ønsker mer informasjon vedrørende våre shuntgrupper!

Brosjyre
FDV

Kontakt oss

Gi en kort beskrivelse på din henvendelsen.