Mikrobobleutskiller viravent og viraplus

Mikrobobleutskiller, luftskiller, avlufter etc. Kjært barn har mange navn.

Nor-Shunt® AS

Lyd i rør og rørsystemer er ofte et tydelig tegn på et sirkulerende system. Sterk lyd fra pumper og surklende vann i radiatorer blir oppfattet som normalt, men sannheten er at det kan oppstå alvorlige problemer som korrosjon, redusert effekt, dårlig oppvarming eller kjøling av lokaler. Det kan også oppstå unødig slitasje på komponenter i systemet og som erfaringsmessig fører til klager fra brukerne.

Heldigvis finnes det noen løsninger som kan spare deg for unødvendige vedlikeholdskostnader og misfornøyde kunder – En mikrobobleutskiller. Dette er en utrustning som kan holde et vannbårent energisystem fritt for luft på permanent basis.

ViraVent mikrobobleutskiller
ViraVent mikrobobleutskiller skal monteres der det er full vannmengde og varmest vann og lavt trykk og fjerner da kontinuerlig fri luft og mikrobobler fra systemvæsken.

Fordeler med ViraVent mikrobobleutskiller

 • Fjerner effektivt sirkulerende fri luft og frie mikrobobler
 • Fjerner luftlommer gjennom absorbsjon.
 • Kort igangkjøringstid før innregulering og ikke lenger masse manuell avlufting
 • Minimalt og konstant trykkfall
 • Ingen unødig driftsstans
 • Tilkobling fra DN20 til DN600 som standard
 • Et fullstendig leveringsprogram, egnet for ulike trykk og temperaturer

ViraPlus Magnet – luft-/smussutskiller med magnet
Spesielt for samtidig fjerning av luft og smuss har vi et bredt program av ViraPlus Magnet luft- og smussutskillere. Disse fjerner kontinuerlig fri luft, mikrobobler og partikler fra systemvannet.

Fordeler med ViraPlus Magnet mikrobobleutskiller

 • Fjerner effektivt sirkulerende luft- og mikrobobler samt smuss
 • Selv de meget små partiklene, fra 5µm (=0,005mm) blir avskilt og fjernet
 • Avtapping av smusset mens anlegger er i gang
 • Ingen ekstra stengeventiler eller bypass er nødvendig
 • Minimalt og konstant trykkfall

Hos oss i Nor-Shunt AS finner du mikrobobleutskiller som løser dine problemer. For oss har kvalitet vært et sentralt nøkkelord og hovedårsaken til at vi kun samarbeider med ledende aktører.

Med over 30 års erfaring med mikrobobleutskiller kan vi veilede deg til de riktige produktene for ditt behov.