Vira Produktene

har alle samme formål:
forbedre virkningsgraden i anlegg og prosesser. 
Produktene brukes i alle typer bygg og prosesser.
Fra eneboliger, leilighetsbygg/kontorbygg og de største sykehus og kommersielle bygg.

Vira top - Automatiske hurtigavluftere

ViraTop – Automatiske Hurtigavluftere

Fri luft samler seg på de høyeste punktene i et anlegg. ViraTop automatiske hurtigavluftere er spesielt utviklet for å fjerne denne luften hurtig og effektivt.

Når et anlegg må tappes ned, sørger ViraTop for en hurtig og pålitelig nedtapping.

ViraTop er den mest pålitelige og problemfri løsninger for å:
· fylle opp og avlufte anlegget;
· gjøre de høyeste punktene i rørsystemet luftfritt
· forhindre luftlommer

Fordeler med ViraTop
På grunn av den spesielle ventilkonstruksjonen vil ventilen lukkes fullstendig hver gang.
· Det spesielle ventilsetet er meget solid.
· De solide flottørene har en kjerne av kunststoff og kan derfor ikke sprekke.
· Den store avstanden til vannflaten (minst 40mm) forhindrer forurensing av ventilen. Slik forurensing er en av hovedårsakene til lekkasjer.
· ½″-anslutning forhindrer pipette effekten. Monteres på ½″ kuleventil som stenges når anlegget er kommet i drift.
· Et komplett leveringsprogram, egnet for ulike trykk og temperaturer.
· Eksepsjonell garanti. 

Brosjyre
Datasheet

ViraVent - microbobleutskillere

Lyd i rør og rørsystemer er ofte et tydelig tegn på et sirkulerende system
Sterk lyd fra pumper og surklende vann i radiatorer blir oppfattet som normalt.
Men…
Alvorlige problem blir følgen. Korrosjon, redusert effekt, dårlig oppvarming eller kjøling av lokaler, unødig slitasje på komponenter i systemet og stadige klager fra brukerne.
Resultat:
Unødvendig høye vedlikeholdskostnader og misfornøyde kunder og sluttbrukere.
Det finnes en løsning…..
Et system uten luft er mulig. Det finnes utrustning som kan holde et vannbårent energisystem fritt for luft, permanent. En mikrobobleutskiller.

ViraVent mikrobobleutskiller skal monteres der det er full vannmengde og varmest vann og lavt trykk og fjerner da kontinuerlig fri luft og mikrobobler fra systemvæsken.


Fordeler med ViraVent

 • ·Fjerner effektivt sirkulerende fri luft og frie mikrobobler
 • ·Fjerner luftlommer gjennom absorbsjon.
 • ·Kort igangkjøringstid før innregulering og ikke lenger masse manuell avlufting.
 • ·Minimalt og konstant trykkfall.
 • ·Ingen unødig driftstans.
 • ·Tilkoblingsdiametre fra DN20 til DN600 eller større
 • ·Et fullstendig leveringsprogram, egnet for ulike trykk og temperaturer.
 • ·Eksepsjonell garanti
Brosjyre
FDV (Mangler dok)

Datablad ViraVent med Gjengestuss

ViraPluss Magnetic

ViraPluss Magnetic – luft-/smussutskiller med magnet
Spesielt for samtidig fjerning av luft og smuss har vi et bredt program av ViraPluss Magnetic luft- og smussutskillere. Disse fjerner kontinuerlig fri luft, mikrobobler og partikler fra systemvannet. Fordeler med ViraPluss Magnetic
 • ·Fjerner effektivt sirkulerende luft- og mikrobobler samt smuss
 • ·Selv de meget små partiklene, fra 5µm (=0,005mm) blir avskilt og fjernet.
 • ·Avtapping av smusset mens anlegger er i gang.
 • ·Ingen ekstra stengeventiler eller bypass er nødvendig.
 • ·Minimalt og konstant trykkfall.
 • ·Eksepsjonell garanti.
Brosjyre
FDV

Datablad ViraPlus Magnet med Gjengestuss

ViraClean Magnetic

ViraClean Magnetic – smussutskillere
Spesielt for fjerning av smuss har vi et bedt program av ViraClean Magnetic smussutskillere. Selv de meget små partikler fra 5 µm (=0,005mm) – blir skilt ut og fjernet. Fordeler med ViraClean Magnetic
 • ·Selv de meget små smusspartiklene, fra 5 µm (=0,005mm) blir skilt ut og kan fjernes.
 • ·Oppsamling og utspyling av smusset mens anlegget er i drift.
 • ·Ingen stengeventiler eller bypass er nødvendig.
 • ·Minimalt og konstant trykkfall.
 • ·Vedlikehold tar bare et par sekunder.
 • ·Ingen unødig driftstans
 • ·Et komplett leveringsprogram, egnet for ulike trykk og temperaturer.
 • ·Eksepsjonell garanti.
Brosjyre
FDV

Datablad ViraClean Magnet med Gjengestuss

ViraFix Magnetic

ViraFix Magnetic – hydrauliske fordelere – kombinert luft- og smussutskilling

En god hydraulisk balanse er veldig viktig for varme- og prosessanlegg med atskilte kretser eller flere grupper og pumper. Aktiv fjerning av luft og smusspartikler bidrar til en optimal virkning av anlegget. Alle disse funksjonene – hydraulisk balanse og utskilling av luft og smusspartikler – er forent i den kompakte ViraFix Magnetic. Fordeler med ViraFix Magnetic
 • ·Tre funksjoner i en komponent.
 • ·Kun fire tilkoblinger i stedenfor åtte.
 • ·En optimal balanse i anleggets to vannsider.
 • ·En minimal bæskeblanding takket være det unike Microsmart nettverket.
 • ·Reell, aktiv luft- og smussuskillelse.
 • ·Selv de minste luftboblene og smusspartiklene skilles ut og fjernes.
 • ·Partikler spyles ut mens anlegget er i drift.
 • ·Et minimalt og konstant trykkfall.
 • ·Kompakt design og lav innbyggingshøyde, takket være Microsmart nettverket.
 • ·Eksepsjonell garanti.

Kontakt oss

Gi en kort beskrivelse på din henvendelsen.