Nor-Shunt® CC for Kombinert Batteri

Shuntgruppe for regulering av varmetilførsel via platevarmeveksler og felles batteri for kjøling og varme beregnet på grunnlag av kjølefunksjonens vannmengde.

Ved varmefunksjon beholdes vannmengden i sekundærkretsen. Temperaturen etter blandepunkt fra varmeveksler tilpasses effektuttaket i batteriet ved lavest mulig turtemperatur og med ønsket sikkerhetsmargin.

Nor-Shunt CC for kjøle/varme er beskrevet og vist her. Modeller finnes for ulike kombinerte løsninger.

Datablad
FDV

Kontakt oss

Gi en kort beskrivelse på din henvendelsen.