Personvernerklæring for Nor-Shunt AS

 

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er  på vegne av Nor-Shunt AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  
De ansatte utøver dette i sitt daglige arbeid.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder og typisk målgruppe innenfor vårt virkeområde;

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og kjøpshistorikk.


Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post,
telefon, SMS og postutsendelser.

 

Grunnlaget for behandlingen

Dere finnes i våre registre da dere allerede er en kunde eller en typisk målgruppe innenfor vårt virkeområde.

Grunnen til at dere er registrert som typisk målgruppe, kan være gjennom tidligere
kundebesøk, messebesøk eller annen aktivitet hvor du har bedt om informasjon, priser eller annet.
Opplysninger som er lagret hos oss kan være organisasjonsnummer, hjemmeside,
navn, e-post, telefonnummer eller tilsvarende.

Personopplysningene benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er
personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon,
tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS.
Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan
når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 

Innhenting av personopplysninger

 Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt våre ansatte i forbindelse med din kontakt med oss.


Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre,
med mindre vi er rettslig 
forpliktet til det. 

For å kunne oppfylle våre forpliktelseretter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere
f.eks. fraktselskap, Leverandør av IT tjenester, ekstern regnskapsførsel og liknende.

 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med din kontakt med oss, lagres i vårt kunderegister, mail systemer og andrestøttesystemer osv.  Disse blir slettet i tråd med regelverket. Opplysninger slettes når de ikke er nødvendige lengre forå oppfylle formålet med registreringen av personopplysningene eller andre legitime formål.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.
Du kan når som helst be om å bli slettet hos oss.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.
Det gjøres 
oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, 
samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll,
samt ved kryptering av 
sensitive deler av avgitte opplysninger.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til din kontaktperson hos
Nor-Shunt eller følgende adresser:

firmapost@nor-shunt.no

Eller:

Nor-Shunt AS
PB. 91
4901 Tvedestrand