ViraDeg V4

ViraDeg V6

Vakuumavgasser

Ny vakuumavgasser på markedet.

Nor-Shunt presenterer en ny vakuumavgasser utviklet i samarbeid med Vira for det norske markedet.

Leveres i 4 forskjellige varianter
– med og uten automatisk fylling.

Alle modeller leveres med strømningsmåler som overvåker og automatisk regulerer driftstiden

Alle modeller kan kobles opp mot SD anlegg

Hvorfor vakuumavgasser?

Helautomatisk vakuumavgasser til varme-, kjøle- og prosessanlegg. Takket være fullstendig elektronisk styring har vakuumavgasseren veldig mange muligheter for avlesning av system-, feil- og historikk informasjon.

Når bør man bruke vakuumavgasser?

1. Ved anlegg med mange forgreninger og små vannmengder.
2. Ved små temperaturforskjeller mellom tur- og returvann som f.eks. kjøleanlegg. En vakuumavgasser er ikke        avhengig av væsketemperaturen.
3. Når en vanlig mikrobobleutskiller av praktiske grunner ikke kan monteres på anlegget. En Vakuumavgasser      kan tilkobles over alt i et anlegg.
4. Når den statiske høyden over det varmeste punktet overskrider den kritiske høyden.

Fordeler med Vakuumavgasser fra Nor-Shunt AS

• Fjerner oppløste gasser i væskesystemet og gjør vannet absorbativt.
• Absorberende væske sørger for å avlufte luftlommer ute i anlegget.
• Plug & Play og meget enkel innstilling.
• Hurtig avlufting før innregulering og overlevering av anlegget.
• Sparer energi også til drift takket være SmartSwitch.
• Automatisk avgassing og fylling som opprettholder trykket på ønsket nivå.
• Sikrer mot uønsket etterfylling gjennom programmering.
• Ideell for lavtemperatursystemer, slik som varmepumpesystemer og gulvvarmeanlegg.
• Et bredt sortiment for ulike bygg og anleggsstørrelser.

 

Brosjyre
Manual
Installasjon

Kontakt oss

Gi en kort beskrivelse på din henvendelsen.