Hvorfor benytte prefabrikkerte løsninger? Her presenteres 6 fordeler du ikke kan si nei til.

Prefabrikkering og prefabrikkerte løsninger er ofte en betegnelse på komponenter fra bygningsdeler som blir fremstilt på fabrikker, slik at arbeidsmengden kan effektiviseres og reduseres.

Prefabrikkering gir normalt fordeler mht. kostnader, byggetid og kvalitet

Ved prefabrikasjon legges det mye resurser i prosjektering og planlegging. Produksjonsmedarbeiderne kjenner delenes monteringskrav og er derfor i stand til å montere raskt, sikkert og effektivt.

Ved plassbygging kan man i større grad se tilfeldige avvik og samme oppgave løses forskjellig fra gang til gang.

Plassbygging gir ofte en økt tidsbruk i forhold til planlagt tidsbruk, det benyttes mer tid på å bestille, hente, kontrollere inngående varer i tillegg er ofte produksjon på et sted som er langt ifra optimalt, m.h.t.  temperatur, lysforhold, hjelpemidler etc.
Det kan være utfordrende å ha personell med rett kompetanse i rett mengde og til rett tid i prosjektene.

 

  1. Det økonomisk fordelaktige valget

Ved innkjøp av prefabrikkerte løsninger er pris noe som blir avtalt i forkant av produksjonen og leveranse, slik at man vet eksakt hva det koster og dere unngår uhyggelige overraskelser i ettertid.
Reduserer deres belastningstopper i prosjektet, som ofte er dyrt og også en kilde til feil.

En produksjon i et kontrollert verksted miljø er mye sikrere og mer effektivt ved at man har gode lysforhold, oppvarmede, ryddige og tilpassede arbeidssteder, tilpasset verktøy og man har personell som er trent i oppgavene.

Prefabrikkeringer er god HMS.

  1. Spar tid

Ved å benytte dere av prefabrikkerte løsninger vil dere kunne minimalisere installasjonstiden på byggeplassen.

Dere vil også frigjøre tid ved redusert behov for produksjonsoppfølging, montasje/produksjon og innkjøp.

Denne tiden kan benyttes til annen mer lønnsom montasje/produksjon, skaffe seg økt oversikt og kontroll samt ha kapasitet til flere prosjekter.

 

  1. Økt sikkerhet ved installasjon

Ved bruk av prefabrikkerte løsninger er det ikke nødvendig for deg med inngående kunnskap om produktutvalg, dimensjonering og montering – leverandøren vil ta seg av disse stegene.

Løsningen er designet/laget av en leverandør som har god kompetanse på varme- og kjøleanlegg som er med på å sikre at sluttprodukt får en god og sikker funksjon.

 

  1. Tilpass ditt behov

Ved bruk av prefabrikkerte løsninger har man en rekke standardløsninger som er godt gjennomprøvd og kvalitetssikret.

Men, det betyr ikke at løsning og design er satt – her har man mulighet til å, i samråd med leverandør, utarbeide tegninger og underlag slik at design og plassbehov blir møtt med dine krav og ønsker.

 

  1. Færre leverandører å forholde seg til

Mange små innkjøp og oppgaver samles hos leverandøren, som også i de fleste tilfeller vil levere underlag for FDV tilpasset deres prosjekt.

  1. Redusert avfall og kapp på byggeplass.

Ved prefabrikasjon reduseres kapp og avfall til et minimum, og alt avfall blir tatt hånd om i et kontrollert miljø. Avfall blir sortert og levert til godkjent avfallsmottak

Det eneste avfallet som må tas hånd om på byggeplass er de pakkematerialene som er nødvendig for å sende/transportere det ferdige produktet.

 

Gi en kort beskrivelse på din henvendelsen.